Edukacja przedszkolna i jej wychowawcza funkcja

Najbardziej oczywistą funkcją przedszkola, jaką pełni jest jej wychowawczy aspekt.

Nie ulega wątpliwości, że grono wychowawców przedszkolnych posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, które opierają się na wspomnianych programach i zasadach nauczania.

Dlatego też przedszkole duszniki bez trudu może oddziaływać na osobowość swoich podopiecznych, według zamierzonych celów.

Stwarzanie sytuacji o charakterze wychowawczym, pozwala na wprowadzanie istotnych metod, które prowadzą do wpajania dzieciom odpowiednich treści.

Zapewniając tym samym odpowiedni ich rozwój, a także przygotowanie do zmierzenia się z różnymi sytuacjami w życiu.

Niemniej jednak wychowanie to bardzo długi i złożony proces, na który składa się wkład pracy nie tylko wychowawcy, ale i rodziców.

Jest całokształtem działań przedszkolnych wpływających na wprowadzanie zmian, przekształcanie dotychczasowych zachowań, a także zwalczanie złych nawyków, związanych z jednostką, ale szczególnie z grupą społeczną.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.