Kategoria: Przedszkole

Funkcja społeczna wychowania przedszkolnego

Ostatnią z czterech funkcji, jakie pełni edukacja przedszkolna jest jej społeczny cel, który uwzględnia współpracę z innymi instytucjami, ale także rodziną przedszkolaka. Prospołeczna osobowość powinna

Podstawy nauczania zintegrowanego

Zasadniczą kwestią nauczania zintegrowanego, jest wprowadzenie dość znacznych różnic, w stosunku do przedmiotowej edukacji. Przede wszystkim nauka odbywa się pod czujnym okiem nauczyciela, jednak

Nauczanie to nie tylko wiedza w placówce

Każde zajęcia, jakie mają miejsce w przedszkolu oraz w szkole, wpływają w sposób bezpośredni, jak i pośredni na rozwój wszystkich dzieci w nich uczestniczących. Wyszczególnienie istotnych elementów

Edukacja przedszkolna i jej wychowawcza funkcja

Najbardziej oczywistą funkcją przedszkola, jaką pełni jest jej wychowawczy aspekt. Nie ulega wątpliwości, że grono wychowawców przedszkolnych posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, które opierają się na wspomnianych