Podstawy nauczania zintegrowanego

Zasadniczą kwestią nauczania zintegrowanego, jest wprowadzenie dość znacznych różnic, w stosunku do przedmiotowej edukacji. Przede wszystkim nauka odbywa się pod czujnym okiem nauczyciela, jednak odpowiedzialny jest on za wszystkie przedmioty zintegrowane. Wobec czego posiada wiedzę o umiejętnościach dzieci we wszystkich kierunkach nauczania. Lekcje odbywają się w jednej sali, przypisanej do danej klasy, a wystawiane oceny, jak już wspomniano są opisowe.

Zasadniczą różnicą nauki jest również to, że nie ma z góry określonego planu zajęć w ciągu dnia, bowiem to nauczyciel decyduje jak go ułoży. Wynika to z opanowanych materiałów, czy też pewnych problemów związanych z treścią jakiegoś tematu, który należy powtórzyć. Warto dodać, że nauczanie zintegrowane uwzględnia tak zwany spiralny system edukacji, polegający na ciągłym powtarzaniu materiału, aby w pełni go opanować. Zdobywana wiedza na tym etapie obejmuje naukę języków, matematykę i przyrodę, rozwój muzyczny i plastyczny, jak również lekcje komputerowe, techniczne i sport.

baterie.orientacja.net.pl
dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.