Funkcja społeczna wychowania przedszkolnego

Ostatnią z czterech funkcji, jakie pełni edukacja przedszkolna jest jej społeczny cel, który uwzględnia współpracę z innymi instytucjami, ale także rodziną przedszkolaka. Prospołeczna osobowość powinna być rozwijana w sposób wszechstronny, uwzględniając tym samym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka. Znaczącą rolę odgrywa również w tej sytuacji rozwój wolicjonalny dziecka, bowiem nie wystarczy nauczyć go pewnych zachowań, jeżeli sam nie będzie tego chciał.

Zdolność do podejmowania decyzji, to niewątpliwie bardzo istotny aspekt wychowania przedszkolnego, który należy pielęgnować. Niemniej jednak funkcja społeczna opiera się przede wszystkim na odnalezieniu się w nowej sytuacji, jaką jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wprowadzanie odpowiednich kroków, umożliwia opanowanie akceptacji, zrozumienia, wyrażania uczuć oraz emocji.

To zdecydowanie ważna lekcja życia, która pozwala na łatwiejsze zrozumienie współodpowiedzialności społecznej.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.