Kim jest turysta kwalifikowany?

Uprawianie turystyki kwalifikowanej to nie lada wyczyn. Turysta kwalifikowany bez odpowiednich umiejętności, kwalifikacji, cech charakteru mógłby sobie nie poradzić na górskim szlaku czy podczas kajakarskiej wyprawy.

Jakie cechy powinien posiadać? Turysta kwalifikowany to osoba trwale zainteresowana turystyką, która z zamiłowaniem systematycznie uprawia wybrane jej dyscypliny. Charakteryzuje się dużą wiedzą i odpowiedzialnością – przestrzega społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych.

Turysta kwalifikowany jest sprawny fizycznie i wykorzystuje to przy wszechstronnym poznawaniu innych regionów i miast. Jako że turystyka kwalifikowana wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, wytrwałości oraz zahartowania na trudy, jest to osoba z uporem dążąca do celu, która dobrze zna swoje mocne strony i słabości.

Pokonywanie trudności i konieczność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach weryfikuje charakter człowieka. Co ważne, niektóre dyscypliny wymagają od turystów kwalifikowanych potwierdzonych przez odpowiednie organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, na przykład żaglówką, sprzętem do nurkowania, nartami, kajakiem.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.