Rodzaje wypadków w pracy

Wypadki mogą zdarzyć się w każdym miejscu pracy. Zakłady powinny być jednak tak urządzone, żeby zapobiegać jakimkolwiek wypadkom. Ponadto do obowiązków pracowników zalicza się przestrzeganie zasad BHP. Pomimo tego dość często dochodzi do różnych wypadków. Jednym z najpoważniejszych jest śmiertelny wypadek.

Część osób uważa, że występuje on wówczas, gdy pracownik od razu poniesie śmierć. Tymczasem za śmiertelny wypadek przyjmuje się także ten, w wyniku którego śmierć nastąpi po 6 miesiącach od spowodowania wypadku. Podczas wykonywania obowiązków może dojść do ciężkiego wypadku. Wówczas dochodzi do bardzo poważnego uszkodzenia ciała. Jest to m.

in. utrata wzroku, słuchu, nieuleczalna choroba, trwałe zeszpecenie. W przypadku gdy wypadkowi ulegają przynajmniej dwie osoby, jest to zbiorowy wypadek przy pracy. W miejscu pracy może dojść także do urazu. Powstaje on w wyniku czynnika zewnętrznego.

W wyniku urazu dochodzi do uszkodzenia tkanek bądź narządów wewnętrznych pracownika.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.