Rzepak stanowi źródło surowca spożywczego oraz jest używany do produkcji paszy. Ostatnimi czasy, roślina jest również brana pod uwagę, jako surowiec do produkcji biopaliwa.

Nie dziwi więc, że uprawa rzepaku w Polsce stała się opłacalna i wciąż się rozwija. Warto pamiętać, że do uprawy rzepaku nie nadaje się każdy rodzaj ziemi.

Środek chwastobójczy Chwastox

Gleby podmokłe i zakwaszone, torfy czy suche piaski nie powinny być więc brane pod uwagę przy wysiewie tej rośliny. Do uprawy rzepaku najlepiej sprawdzą się gleby żyzne, niezakwaszone, z grubą warstwą orną oraz wysoką zawartością próchnicy.

W polskich warunkach uprawa rzepaku nie należy do najłatwiejszych. Roślina charakteryzuje się bowiem niską mrozoodpornością i zimnotrwałością, co stwarza ryzyko jej wymarznięcia.

Odmianą najbardziej odporną na zimno jest Kronos, charakteryzujący się również szybkim wzrostem. Rzepak należy siać na głębokości 1,5-2 cm.

Rzepak ozimy wymaga wczesnego i terminowego siewu, a każde opóźnienie może skutkować spadkiem uzyskanych plonów.