Obowiązki pracownika

Niemal na każdym stanowisku pracy istnieje ryzyko wystąpienia wypadku. Chcąc im zapobiec opracowano przepisy BHP, które dokładnie regulują warunki pracy na poszczególnym stanowisku. Warto dodać, że w BHP uwzględniono nie tylko wymogi wobec pracodawcy, ale także obowiązki pracownika. Przede wszystkim pracownik powinien zjawić się w pracy w stanie umożliwiającym mu wykonanie podstawowych obowiązków. Stan nietrzeźwości bądź wskazujący na spożycie alkoholu jest zabroniony i może powodować nie wpuszczeniem pracownika do zakładu pracy.

Ponadto Kodeks Pracy nakłada na pracownika obowiązek rzetelnego wykonywania pracy oraz przestrzegania czasu pracy, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym zakładzie. Pracownik powinien przestrzegać również przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. Dodatkowo powinien stosować się do wszystkich punktów regulaminu zakładu pracy. Obowiązkowe jest także pamiętanie o kontrolnych czy okresowych wizytach lekarskich. Jeżeli to konieczne, powinien zakładać odzież i obuwie ochronne.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.