Plusy i minusy pracy jako ochroniarz

Ochroniarz, czyli pracownik lub agent ochrony, to osoba czuwająca nad bezpieczeństwem i zapewniająca porządek publiczny w różnych placówkach i na terenie różnych obiektów. Ochroniarz może zajmować się bezpieczeństwem wielu ludzi, jednej osoby lub mienia – domu, ważnych dokumentów, pieniędzy. Ochroniarza można spotkać na imprezach masowych, w sklepach, w klubach, na stadionie, w szpitalu, w bankach, w hotelach i wielu innych miejscach.

Obowiązki i umiejętności pracownika ochrony

Głównym zadaniem agenta ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa, w formie stałej albo doraźnej.

Ochroniarz musi wyróżniać się danymi umiejętności, by dobrze wykonywać swój zawód. Powinien mieć dobre zdrowie i kondycję fizyczną. Musi być odporny na stres, panować nad emocjami, podejmować szybkie decyzje, mieć podzielność uwagi i zdolność analitycznego myślenia. Dobry agent ochrony jest odpowiedzialny, spostrzegawczy i szybko wyczuje zagrożenie.

Jak zostać ochroniarzem? Wymogi

Osoba, które chce zostać ochroniarzem musi spełniać następujące wymagania:

  • Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ukończony 21. rok życia,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych,
  • Bycie niekaranym.

Jeśli osoba spełnia powyższe wymogi, może starać się o uzyskanie licencji.

Plusy i minusy w zawodzie ochroniarza

Jak każda praca, tak i zawód ochroniarza ma swoje zalety, ale i wady.

Wiele zależy też od miejsca pracy ochroniarza i pełnionych przez niego obowiązków. Inaczej będzie wyglądała praca ochroniarza w małym sklepie, a inaczej ochroniarza na terenie imprezy masowej.

Plusy:

Minusy:

  • Narażenie na stres i konieczność ciągłej uwagi,
  • Spora odpowiedzialność,
  • Praca w systemie zmianowym,
  • Małe możliwości awansu.

.

rozwoj.chorobywpodrozy.com.pl