Pamięć w IT

IT, jak wynika z samej jego nazwy, związana jest z przetwarzaniem informacji. Aby jednak zarządzanie tego typu zasobami było łatwe i efektywne konieczne jest zastosowanie odpowiednie dobranego do potrzeb firmy systemu pamięci masowych i archiwizacji danych. Do rozwiązań ułatwiających wykonywanie wyżej wymienionych zadań należą przede wszystkim wirtualizacja, zaawansowana kompresja danych, a także tzw.

thin provisioning, czyli alokacja zasobów zgodna z bieżącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. W celu przyspieszenia działania wielu aplikacji stosuje się także zabiegi przyspieszające transmisje danych. Aby dane firmy były bezpieczne, konieczne jest tworzenie ich kopii zapasowych – tak samo jak w przypadku prywatnych użytkowników.

www.xm3.com.pl Firma tworząca aplikacje mobilne IT generator zaprasza do współpracy

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, archiwizacja musi odbywać się bez zakłócenia działania aplikacji i zbytniego obciążania serwerów. Oprócz tego cała pamięć musi być odporna na ataki i awarie. Tylko tak skonstruowany system pamięci gwarantuje poprawne funkcjonowanie rozwiązań IT.

dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.