Wszystko o rolnictwie

Rolnictwo jest jednym z działów gospodarki. Podstawowymi rodzajami działalności rolniczej jest uprawa rośli oraz chów i hodowla zwierząt. Rolnictwo należy do jednych z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Celem tej działalności jest w głównej mierze wytworzenie żywności, jak również półproduktów niezbędnych w przemyśle spożywczym, włókienniczym, czy skórzanym. Należy pamiętać, aby w gospodarstwie nie zabrakło pługów, które są ważnym elementem. Jeżeli nie posiadasz jeszcze takiego urządzenia, to wyszukaj je szybko pod hasłem – pługi ogłoszenia

Podstawowy podział rolnictwa

Rolnictwo dzieli się na dwie podstawowe kategorie: rolnictwo ekstensywne oraz rolnictwo intensywne.

  • Rolnictwo ekstensywne to rodzaj rolnictwa, które charakteryzuje się przede wszystkim brakiem wykorzystywania sztucznych wspomagaczy upraw. W tego rodzaju rolnictwie, rolnicy nie korzystają z pestycydów, czy nawozów mineralnych. Dzięki temu plony nie są przesiąknięte chemią, ale jednocześnie są zdecydowanie mniej obfite. Rolnictwo ekstensywne charakteryzują bardzo duże nakłady pracy, przede wszystkim pracy rąk ludzkich, ale jednocześnie dość niskie koszty. Rolnictwo ekstensywne jest szczególnie popularne w krajach mniej rozwiniętych (choć nie tylko), które dysponują dość rozległymi terenami m.

    in. Bliki Wschód, Pakistan i Afganistan, Wielkie Równiny, strefa międzyzwrotnikowa w Afryce, Pampa, Kanada i USA, Australia, jak również Rosja. We wskazanych miejscach nie zachodzi potrzeba zbierania wysokich plonów, ze względu na fakt uprawy bardzo dużych i rozległych obszarów. Dzięki uprawie dużych obszarów rolnych, w miejscach tych istnieje możliwość zbioru dużych ilości plonów, a tym samym hodowli dużej ilości zwierząt, które są wypasane na rozległych, zielonych terenach.

  • Rolnictwo intensywne w przeciwieństwie do rolnictwa ekstensywnego jest ukierunkowane na zbiór maksymalnej ilości plonów. Głównym założeniem tego rodzaju rolnictwa jest zysk, który jest osiągany dzięki połączeniu dużego wkładu pracy maszyn z wysokim wkładem finansowym. W rolnictwie intensywnym powszechnie są wykorzystywane bardzo wydajne maszyny, nowoczesne techniki hodowli i upraw oraz oczywiście chemiczne nawozy i środki ochrony roślin. Rolnictwo intensywne jest szczególnie popularne w krajach wysokorozwiniętych. Charakterystyczne dla rolnictwa intensywnego jest radykalne zmniejszenie zatrudnienia ludzi przy uprawie i hodowli. Wszelkie możliwe czynności mają w tym przypadku zastąpić tańsze i wydajniejsze od człowieka maszyny.

    Zysk, nowoczesność i technologie niosą jednak za sobą jednak pewne konsekwencje, bowiem niektóre z wykorzystywanych w rolnictwie intensywnym technik, mają znaczny wpływ na skażenie gleby i środowiska.

Rozwój rolnictwa

Jak niemal wszystkie dziedziny działalności człowieka, również rolnictwo ulega rozwojowi. Wpływ na rozwój rolnictwa mają jednak nie tylko nowe możliwości, ale również warunki przyrodnicze. Pośród nich warto wyróżnić chociażby ukształtowanie terenu. Sprzyjające rolnictwu są tereny równinne. Z kolei najbardziej niekorzystne warunki dla upraw i hodowli znajdują się w górach. Również bardzo duże znaczenie w rolnictwie ma rodzaj gleby. Kolejnym istotnym warunkiem przyrodniczym jest klimat, a więc temperatura powietrza (zarówno w dzień, jak i w nocy), wilgotność i ilość opadów atmosferycznych, jak również czas trwania okresu wegetacyjnego roślin. Pośród warunków nie przyrodniczych, które mają znaczny wpływ na rozwój rolnictwa, trzeba wymienić wielkość gospodarstw rolnych i możliwości ich rozbudowy. Kolejnym ważnym elementem jest forma własności gospodarstw oraz mechanizacja rolnictwa, a więc wykorzystywanie efektywnych maszyn rolnych przeznaczonych m.

in. do nawożenia, czy nawadniania upraw.

Środek chwastobójczy Chwastox
dayglob.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.